Cobles a l'Assumpció de la Mare de Déu. La Molsosa (Solsonès, Lleida)

COBLES DE LA ASSUMPCIÓ DE LA VERGE MARIA QUE CANTEN A SA EXCELSA PATRONA ELS FILIGRESOS DE MOLSOSA. BISBAT DE VICH.


Maria, Reina i Senyora
Mare del Déu eternal
Siau nostra protectora
i lliureu-nos de tot mal.

Vos sou la gran tresorera
de les gràcies del Senyor
i al mortal que en Vos espera
les doneu amb abundor.
Nostre cor protecció implora
per vostre amor sens igual.
...
Ja en el cel Mare amorosa
disfruteu rica corona.
Els veïns de la Molsosa
que us veneren per patrona
trobin refugi tothora
en vostre cor virginal.

Puix confiem Reina i Senyora
en vostre amor maternal
siau nostra protectora
i lliureu-nos de tot mal.


Església vella de santa Maria de La Molsosa
Foto extreta del bloc "Territori de masies"

Església nova (1934) i l'Ajuntament de santa Maria de La Molsosa
Foto: Antonio Saez Torrens

Comentaris