Goigs a sant Grau, abat. Tossa de Mar (La Selva, Girona)

GOIGS DEL GLORIOS ABAT SANT GARAU: LA CAPELLA DEL QUAL ESTÀ FUNDADA EN LO TERME DE TOSSA BISBAT DE GIRONA.

Sant Grau (o Guerau) a la Capella de Sant Grau d'Ardenya o de Vallpresona.
Es representa el sant al costat d'una gerra. És la gerra de l'aigua beneïda de sant Grau. Es continua la tradició de beneir aigua cada any recordant l'aigua que es tornava miraculosa per haver-s'hi rentat les mans sant Grau. Una aigua amb la que el mateix sant Grau va obrar molts miracles.
Foto: Josep Maria.

Puix que del Rey de la vida
del tresor teniu la Clau;
als Devots qui à Vos suplican
afavoriulos Sant Grau.

Vostres merits gloriosos
sobrepujan en tal grau,
ques tenen per venturosos
tots los que Vos emparau,
de febras, y malaltias
incurables Vos curau;
als Devots qui à Vos suplican
afavoriulos Sant Grau.
...
Ditxosa terra de Tosa,
que tant gran tresor guardau,
vostra sort es venturosa
puix la posehiu ab pau,
de Bras, y Galta reliquia,
y una Dent adorau;
als Devots qui à Vos suplican
afavoriulos Sant Grau.

Si contassem los que venen
nos podrían acabar,
y de tots los mals que tenen
per Vos esperan curar,
bebent de aquella vostra Aygua
salut, y vida donau;
als Devots qui à Vos suplican
afavoriulos Sant Grau.

Puix de Jesus, y Maria
en sa companyía estàu;
als Devots que à Vos suplican
afavoriulos Sant Grau.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona. Any 1696.

Edició del 1734-1744

Reliquiari de sant Grau venerat a Tossa
Foto: David Moré

Edició del 1744-1780

Edició del 1790 aprox.

Edició del 1801-1809

Edició del 1799-1822

Benedicció de la gerra d'aigua. Foto David Moré.

Edició de la segona meitat del s. XIX

Edició sense referència per la data

Edició del primer quart del segle XX

Edició de la primera meitat del segle XX

Sant Grau o Guerau

Edició de la primera meitat del segle XX

Edició de la segona meitat del segle XX

Edició de la segona meitat del segle XX

Edició del 1964


—La major part dels Goigs són extrets del llibre de David Moré Aguirre i Mario Zucchitello Gilioli "El santuari de Sant Grau de Vallpresona (Tossa): Més de sis-cents anys de talaia espiritual i social de la comarca". Editat pel Centre d'Estudis Tossencs, 2020—


Ermita de Sant Grau a Tossa de MarSituada a la Serra de l'Ardenya.
L'aplec és el dia 13 d'octubre. Foto: Josep Maria.

Segons una tradició Sant Guerau visità Catalunya vestit de pelegrí. És per això que moltes vegades se'l representa seguint aquesta tradició. Llavors hi havia una pesta bovina però per allí on passava, els bous que estaven malalts eren guarits quan eren beneïts pel sant. També portava una ampolleta d'oli que no s'acabava mai: l'oli tenia efectes guaridors, com també els té l'oli de Sant Grau, que es beneeix el dia de la festivitat del sant a les esglésies on es venera.
Entre altres llocs, també es venera a Urús, Linya, Sant Martí de Llémena, Sales de Llierca, Tortellà, Sant Gregori, Albons, Falgons, Crespià, Santa Pau, Caldes de Malavella, ...
Diu la tradició, sense fonament històric, que sant Guerau va passar una temporada a Tossa de Mar, retirat a una cabana on feia penitència. La cabana fou convertida en ermita on es diu que hi ha una relíquia del sant i la gerra on el sant guardava l'aigua: cada 13 d'octubre es beneeix aigua i es reparteix entre els fidels.

Entrada a l'ermita on també hi ha un bar-restaurant.
Foto: Josep Maria.

Creu de terme. Foto: Josep Maria.
Comentaris