Goigs a sant Grau. Granollers de Rocacorba a Sant Martí de Llémena (Gironès, Girona).

GOIGS EN LLAOR DEL GLORIÓS ST. GRAU ABAT QUE ES VENERA EN LA ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE GRANOLLERS DE ROCACORBA EN EL BISBAT DE GIRONA. LA SEVA FESTA EL DIA 13 DE OCTUBRE.

Sant Grau o Guerau d'Orlhac.

Puix el Senyor us confia
Dels tresors divins la clau:
Als devots que us imploren
Socorreu, Gloriós Sant Grau.

Vostres mèrits portentosos,
Resplendeixen en tal grau,
Que es tenen per venturosos
Tots quants pobles emparau:
De febres i malalties,
De tots mals els deslliurau.
...
Vostra imatge adornada
En aquest petit altar,
Serà sempre visitada
Amb devoció singular;
Vinguen tots amb confiança,
Poderós, tot ho lograu.

Oh poble de Granollers!
Et pots tenir per ditxós,
De celebrar la festa
D'un sant tan portentós;
Acudiu amb esperança
Si en algun perill estau.
...
Puix de Jesús i Maria
En sa companyia estau:
Als devots que us imploren
Socorreu, Gloriós Sant Grau.Granollers de Rocacorba i església parroquial de Santa Maria.
Foto: Josep Maria.Comentaris