Goigs a Sant Grau. Santa Pau (Garrotxa, Girona)

GOIGS DEL GLORIOS ABAT SANT GRAU QUE AMB SINGULAR DEVOCIÓ VENERA LA PARROQUIA DE SANTA PAU. BISBAT DE GIRONA.

Sant Grau

Puix el Senyor vos confia
dels tresors divins la clau,
als devots que vos imploren
socorreu, gloriós Sant Grau.
...
També us honra fervorosa
la Vila de Santa Pau;
tots els anys fa festa grossa
demostrant que l'ajudau.
Amb missa molt ben oïda,
i amb lloances, molt us plau.

Vostra imatge és venerada,
a l'Església Parroquial:
per ella al cel s'apropen
els devots de cor formal.
Al bon Déu prometen sempre
obrar el bé i fugir del mal.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

Foto de Santa Pau extreta del Blog "Conèixer Catalunya"

Comentaris