Goigs a santa Eulàlia. Corró d'Avall a Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DE SANTA EULARIA DE MERIDA VERGE, Y MARTYR, PATRONA DEL LLOCH DE CORRÓ DE VALL, QUE'S CANTAN EN SA IGLESIA.

Santa Eulàlia de Mèrida

Corró de Vall vos pregona
gran Patrona,
ahont vostra llahor se canta
Eularia Verge, y molt Santa.

En lo Lloch de Porcellana,
soberana,
lo vostre Pare os retira
per librarvos de la ira
mes tirana;
allí'l pa mudát se mira
en flors quant vostra ma 'l dona.
...
Vos deixan atormentada,
y afeada,
mes lo Cel vos hermoseja,
y ab neu candida os blanqueja,
y adornada:
ab esta gala campeja
la Gloria quel Cel vos dona.

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall
Foto: parròquia


Comentaris