Goigs a la Mare de Déu de l'Ajuda. Sant Pere de les Puel·les a Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS I LLAORS, ARA PER PRIMERA VEGADA EDITATS, DE LA MARE DE DÉU DE L'AJUDA VENERADA A L'ESGLÉSIA DE SANT PERE DE LES PUEL·LES DE BARCELONA.

Interior de l'església de Sant Pere de les Puel·les
Foto: monestirs.cat

Oh! Mare del Creador
de l'Ajuda invocada
remeieu, Verge sagrada
als que us demanen favor.

Tot el que Vós demaneu
al Verb Fill de l'etern Pare,
molt fàcilment ho alcanseu
del qui us escollí per Mare;
éssent doncs d'Ell tan amada
i digna de tal honor.

De la Trinitat gloriosa
sou Verge el complement,
i l'Esperit Sant reposa
en vostre Cor dignament
perque en Vós té col·locada
gràcia d'infinit amor.
...Sant Pere de les Puel·les. Foto: monestirs.cat


Comentaris