Goigs a sant Pancraç. Església de Sant Esteve de Soldevila a Balsareny (Bages, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DEL MÀRTIR ST. PANCRAÇ QUE ES VENERA EN L'ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE DE LA COLONIA SOLDEVILA, PARRÒQUIA BALSARENY (BISBAT DE VICH).

Sant Pancraç

Ja que Déu Totpoderós
tant poder vos ha donat:
Sigueu el nostre Advocat
Pancraç, màrtir gloriós.

A Synada, gran ciutat,
de nobles pares nasquéreu
i allí alguns anys visquéreu
a un oncle recomanat;
deixant-ho així disposat
vostre pare cuidadós.
...
Soldevila industriosa
a Vós acut amb confiança
per salut en Vós reposa;
pel treball en Vós descança;
pel present i l'avenir
ajut esperem de Vós.

Doneu-nos, Sant valerós,
forces contra el vil pecat:
Sigueu el nostre Advocat
Pancraç, màrtir gloriós.

Font: Antoni Prat i Puig

Església de Sant Esteve de Soldevila. D'origen romànic es troba al costat de la Colònia Soldevila al municipi de Balsareny. Foto: Iván Melenchón Serrano.

Interior. Foto: Iván Melenchón Serrano.


Comentaris