Goigs a sant Bartomeu. Consell (El Raiguer, Mallorca).

GOIGS A LLAOR DE SANT BARTOMEU PATRÓ DE CONSELL

L'apòstol sant Bartomeu

Ja que sou nostro vigía
evitau-nos tot mal greu
Consell tot en Vos confía
gloriós Sant Bartomeu.

Temps ja bans de la reserva
De Consell ereu patró
¡Qu'extrany es doncs si conversa
nostro poble aquell amó
que la gent vella us tenía
si l'exemple hem rebut seu!

Puix qu'el poble vos venera
mirau-lo amb ull paternal,
beneint la gent obrera
qu'es la part industrial,
fent'ho així prosperaria
com l'antic Consell ja ho feu.
...


Església de la Visitació de Consell (Mallorca)
Foto: Araceli Merino


Comentaris