Goigs a sant Marçal. Marratxí (Mallorca).

GOIS AL GLORIÓS SANT MARSAL QUE SE VENERA A MARRATXÍ

Imatge de sant Marçal a l'església de Marratxí
Retall d'una foto de Máximo Segovia González

Tots estam suplicantvos
Que nos guardeu de tot mal;
De foch, febres y dolors,
O gloriós Sant Marsal.

En la vostra infancia santa
Ja seguireu Jesu-Crist,
De hont rebem gracia tanta
Com molt clarament se 's vist,
Allí comensareu vos
A ser remey de tot mal.
...
Marratxí, poble ditxós,
Qui vos té per advocat;
Allí va cercant favors
Tot el qui está atribulat:
De les lletjes malalties
Curau tots en general.

Y puis sou tan gloriós,
Y de Deu tan principal,
Vostros devots guardaulos
De foch, febres y dolors,
O gloriós Sant Marsal.


Església de Sant Marçal a Marratxí
Foto: Máximo Segovia González


Comentaris