Goigs a la Coronació de la Mare de Déu

GOIGS A LA CORONACIÓ DE LA MARE DE DÉU
Lletra de Bernat Fenollar (1438-1516)


Los qui em desijau lloar,
mirau quant só de triümphada,
que, regina singular,
Déu, mon Fill, m'ha coronada.

Coronada fui perfeta
ans que l'ésser meu no fós,
eternalment preeleta
Mare de Déu poderós.
E per ço, sola, sens par,
só tan beneventurada.

Coronada dins lo ventre
de la mare que em parí,
perquè jo fós digne centre
del Qui nou mesos portí.
Preservant-me de pecat
així fui santificada.
...
Doncs, vullaume suplicar,
pecadors, com advocada,
que, regina singular,
Déu, mon Fill, m'ha coronada.
Comentaris