Goigs a sant Vicenç. Cabrera de Mar (Maresme, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS MARTIR SAN VICENS, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE CABRERA.

Sant Vicenç a l'església parroquial de Cabrera de Mar
Retall d'una foto d'Albert Macia

Astro brillant venturós
de la gloria del Señor,
siáu nostre intecessor,
Vicens Martir gloriós.

Huesca ditxosa Ciutat,
puix tal flor ha produhit;
y de ella un fruit ha eixit,
que á Deu ha tant agradát,
podent esperar en Vos,
dell tota gracia, y favor.
...
Afligint lo principat
una guerra molt sangrienta
per rahó de la tormenta
en Cabrera trasladat
desde Burriach tot piadós
heu volgut per mes honor.

Sempre ha confiat en Vos
tot Cabrera ple de amor,
siáu nostre intercesor
Vicens Martir gloriós.

Font: bibliogoigs

Església de Sant Feliu de Cabrera
Foto: Manel TrenchsComentaris