Goigs a sant Iscle i santa Victòria. Rajadell (Bages, Barcelona).

GOIGS DELS SANTS MÀRTIRS ACISCLE Y VICTÒRIA PATRONS DE RAJADELL.

Sants Aciscle (Iscle) i Victòria

Tingam tots en la memòria
ab devoció cumplida
De Aciscle y Victòria
la sua molt santa vida.

Essent los dos molt petits
perdéreu pare y mare
y vàreu ser recullits
per la dona Inciana,
criant-vos ab gran fervor
en la vostra lley divina.
...
Per Patrons vos veneram
tots los de aquesta parròquia,
feu que la pedra no hi tòquia
ni siam ferits del llam,
puig de cor vos invocam
useu de misericòrdia.
Comentaris