A Sant Lluís, de Mn. Cinto Verdaguer

HIMNE DELS LLUÏSOS A MONTSERRAT

sant Lluís Gonçaga

Lliri de puresa,
castíssim Lluís;
lliri de puresa,
flor del paradís.

Que dolça és ta essència,
que hermós és ton cor,
vessant ignocència
com la rosa olor!

Sou lliri puríssim
que, al nàixer un matí,
la mà de l'Altíssim
porta a son jardí.

Sou fill de Maria,
de Cristo germà,
dolcíssima guia
que el cel nos donà.

Aqueix lliri vostre
plantau-lo en los cors.
Oh, feu lo cor nostre
verger d'eixes flors.

Oh Verge Maria,
eix lliri sagrat
vostra llum l'obria,
sol de Montserrat.

Lluïsos d'Espanya,
seguim nostre estel,
del pla a la Muntanya,
de la terra al cel.

Una excursió per Montserrat amb alguns representants
dels Lluísos d'Horta

Comentaris