Goigs a Sant Ramon de Penyafort. Tossa de Mar (La Selva, Girona)

Goigs que de temps immemorable es canten a la Vila de Tossa al seu compatró el gloriós Sant Ramon de Penyafort (goigs de l'any 1906)


Oh Gloriós Sant Ramon
natural de Penyafort,
recordauvos d'aquest poble
de Tossa que'n fereu port.

Ja vingué predestinat
quan de Roma vos partíreu;
ab senyal de santedat
vostre poder descobrireu.
Aquest poble en aquell dia
de Vos rebé gran conhort
quan assí donareu la vida
á un home quasi mort.
...
Oh! dichosa gent de Tossa,
be podeu dir y contar
que'n haveu feta capella
y altar pera celebrar;
ha volgut Deu enviar,
per guia del segur port,
un frare tan singular
Sant Ramon de Penyafort.

Puig regnau eternalment
y gosau d'etern conhort
suplicam nos oigau
Sant Ramon de Penyafort.


Comentaris