A Jesús coronat d'espines (de Mn. Cinto Verdaguer en la Setmana Santa de 1893)

Crist coronat d'espines
Setmana Santa de Mataró
Jo dels misteris del sant rosari
sempre granejo los de Dolor,
i a collir roses vaig al calvari;
no les mereixo les del Tabor!

Dau les corones a qui les vulla,
les de la terra s'han de marcir;
jo en vull una altra que el vent no esfulla,
mes amb la vostra l'haig de teixir!

La poesia que m'heu deixada
voleu llevar-me de brot en brot?
Voleu la lira que he tant aimada?
Preneu amb ella mon cor i tot.

Donau als altres honor i glòria,
a mi els oprobis, burla i menyspreu;
no vull la palma sens la victòria:
ma palma sia la vostra Creu.

Dau a altres llavis vostres oracles,
vostra ciència dau a altres fronts;
a mà més pura vostres miracles,
jo més m'estimo vostres afronts.

Donau als pobres vostra riquesa,
donau als tristos vostre somrís;
mostrau als cegos vostra bellesa,
dolça bestreta del paradís.

Sien les vostres olors divines
per qui vos haja robat lo cor;
jo sols demano vostres espines,
oh Rosa vera del meu amor!

.

Comentaris