Goigs a santa Faustina i sant Julià (en castellà). Olot (Garrotxa, Girona).

GOZOS A LOS PRODIGIOSOS JOVENES V. Y M. STA. FAUSTINA, Y SN. JULIA.

Urna amb el cos de Santa Faustina d'Olot desapareguda el 1936
Foto i més informació: Jorge López Teulón

Canten à ti gloria,
Santa Trinidad,
Los Coros Celestes
Por tanta bondad:
De todos males
Nos diste yá,
Quien nos protege
Faustina, y Juliá.
...
De Gerona vienen
Los Martyres Santos,
Olot los anhela,
La casa con llantos;
Llegan, se pide,
Todo lo dá.
...
De amor encendidas,
Qual rayo veloz,
Volad Oraciones
Al throno de Dios
De ellas incienso
A Dios darà,
Quien nos protege
Faustina, y Juliá.

Font: Miquel Puig i Reixach

Les relíquies més conegudes de les que eren en domicili familiar d'Olot eren les de Santa Faustina i les d’un altre sant innominat a qui se li assignà el nom de Julià, arribades a Olot el 1798 a la casa del Firal de la vídua de Francesc Solà, Ignàsia Julià. Les havia portat de Roma un germà d’aquesta, el P. Xavier Julià, exjesuïta, condició que també tenien dos altres germans seus, els PP. Antoni Julià i Ignasi Julià. Més endavant la família dels Solà emparentaria amb la dels Morales i a la capella de casa seva, a més de les expressades relíquies, n’hi reunirien altres 225, col·locades en dos grans quadres-reliquiari, que encara es complementarien amb les de dos altres quadres més... (extret de la pàgina d'en Miquel Puig i Reixach)

Oratori amb la refeta Urna de santa Faustina
Foto i més informació a la web Conèixer Catalunya

Casa Solà-Morales on hi ha l'oratori dels sants
Foto: Amadalvarez


Comentaris