Goigs als beats màrtirs Joan de Cetina i Pere de Dueñas. Catedral de Vic (Osona, Barcelona).

GOIGS DELS SANTS MÁRTIRS FRANCISCANS, JOAN DE CETINA Y PERE DE DUENYAS, LAS RELIQUIAS DELS QUALS SE VENERAN EN LA CATEDRAL DE VICH. SA FESTA EN 19 DE MAIG. Any 1887.

Juan de Cetina (Cetina, 1340 - Regne de Granada, 19 de maig de 1397) va ésser un frare franciscà, mort martiritzat a Granada mentre hi predicava amb el seu company Pedro de Dueñas. Més informació de la seva veneració a Vic per Joan Arimany Juventeny...

Forts deixebles de la Creu
plens de seráfich ardor:
Joan y Pere avivéu
en nostres cors lo fervor.

De Espanya en divers lloch nats,
los dos en la adolescencia
guanyavau la subsistencia
servint com humils criats;
més foreu per Deu cridats
á un altre servey millor.
...
Uns mercaders catalans
à la Catedral de Vich
portaren lo tresor rich
de gran part dels ossos sants,
que élls, com bons cristians,
reculliren ab amor.
...
Puig triunfáreu ab la Creu
del mahometà furor:
Joan y Pere aviveu
en la fé nostre fervor.

Font: bibliogoigs

Catedral de Vic on són venerades relíquies d'aquests beats màrtirs.
Foto: Josep Maria.


Comentaris