Goigs a sant Terenci i companys màrtirs

GOIGS DELS GLORIOSOS SANTS TERÉNCI, AFRICÁ, POMPÉYO Y COMPANYS MÁRTIRS. SA FESTA EN 10 DE ABRIL. Any 1883.

Sant Terenci i companys màrtirs

Puig vostra sanch generósos
per Cristo habeu derramat:
Avivéu nostra pietat
Terénci y Companys gloriosos.

Soldats valents de la Creu,
de l'África en la regió
cumpliau ab afició
la lley del ver Fill de Deu;
dels ídols feyan menyspreu
los vostres cors fervorósos.
...
Máxim, Pompeyo, Africá,
Téodor, Zenó, Alexandrí,
y demés Companys per fi
que al cel Terénci guiá,
teníunos de vostra má
en los cassos anguniosos.

Puig la palma victoriosos
y etern llorer heu guanyat:
Avivéu nostra pietat
Terénci y Companys gloriósos.

Font: bibliogoigs


Comentaris