Goigs al Sant Crist. Sant Salvador de Vadella a Cercs (Berguedà, Barcelona).

COBLAS A CHRISTO SENYOR NOSTRE CLAVAT EN LA CREU, QUE SE CANTAN EN SA CAPELLA DE NOSTRA SENYORA DE CONSOLACIÒ DEL PRIORÀT DE LA VADELLA. BISBAT DE SOLSONA.


Puix estau en Creu clavàt
per remey del Pecador,
me pesa de aver pecat,
misericordia Senyor.

Esta Capella mereix
vostra Imatge singular,
treta tant al viu que apar,
que lo esperit despedeix:
de Vadella al Prioràt
os veneran Protector.
...
Per vostra suma Bondat,
y per vostre sol amor,
me pesa de aver pecàt,
misericordia Senyor.

Font: Biblioteca de Catalunya

Casa i ermita de la Consolació a començaments del segle XX
Foto: Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya

Ermita de la Consolació, en les instal·lacions de Carbons de B. (La Rodonella, Cercs).
Foto: Joel Marimon


Comentaris