Goigs a la Mare de Déu de Puiggraciós. El Figaró (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE PUIG GRACIOS, QUES CANTAN EN LA SUA CAPELLA, Y HERMITA EN LO TERME DE SANT PAU DE MONMANY. BISBAT DE BARCELONA.

Mare de Déu de Puiggraciós. L'any 1953 es va practicar una acurada restauració de la Imatge que està exposada al cambril, sobre un pedestal decorat amb escuts de Montserrat, Núria, Mercè i del Roser. L'aplec es celebra al voltant del 8 de setembre.

Puix la Trinitat Sagrada
tants favors obra per Vos;
siau la nostra Advocada
Verge de Puig Graciós.

Lo Pare per Vos nos dóna
medis ab Deu vostre Fill,
que tenintvos per Patrona
som libres de tot perill:
que l' Dimoni ab ma ayrada
al Mon prepara envejós.
...
Donaunos vostra clemencia
Paloma blanca, y Divina,
guardáunos de Pestilencia
de tota infernal espina:
y en lo Cel daunos posada
deixant est Mon enganyós.

Font: Associació d'Estudis Torellonencs


Comentaris