Goigs als màrtirs de Sevilla sants Macari, Just, Rufí i Teòfil

GOIGS DELS GLORIOSOS SANTS MÁRTIRS MACARI, JUST, RUFÍ Y TEÓFILO, LA FESTA DELS QUALS SE CELEBRA EN DIA 28 DE FEBRER, Y SI LO ANY ES BIGEST EN LO DIA 29.

Els màrtirs de Sevilla sants Macari, Just, Rufí i Teòfil

Puig per Jesus valerosos
la sanch habeu derramat:
En tota necessitat
valéunos Mártirs gloriosos.

En la Bética regió
Sevilla patria os doná
y lo cel vos destiná
per vasos de elecció;
adoradors mòlt zelosos
fóreu del Crucificat.
...
Macari, Just i Rufí,
Teofilo afortunats,
de España fills estimats,
logréu del trono diví
quedin aquí infructuósos
los plans de l'impietat.
...

Font: bibliogoigs


Comentaris