Goigs al sant Crist de Peralada (Alt Empordà, Girona)

COBLAS A CHRISTO SALVADOR NOSTRE POSAT EN LA CREU, LAS QUALS SE CANTAN DEVOTAMENT DEVANT LA IMATGE DEL SANT CHRISTO DE PERELADA. Any 1788.

Sant Crist de Perelada, el "Sant Crist Negre" de molta devoció a la zona. Va ser malmès l'any 1936 però el Cap va poder ser recuperat.
Foto: setmanasantamataro.blogspot.com

Digam tots ab gran dolor
a Jesus en Creu posat,
Misericordia Senyor
perdonaunos tot pecat.

Mirém en un Pal clavada
de Deu home la Escultura
tant feament aborrada,
que apenas no te figura,
tal efecte pecador,
has tu en un Deu causat.
...
Los merits de tants dolors,
que en aqueix Sant Pal sufrireu
sien nostres veladors
ab la Sanch que vos vertiréu
eficás tingan valor,
que no resten desfraudats.

Puix de tots sou Salvador,
y tant vos havem costat,
Misericordia Senyor
perdonaunos tot pecat.

Font: Biblioteca de Catalunya

Altar del Sant Crist a l'església parroquial
Foto: Bertrand GrondinComentaris