Goigs als màrtirs sant Zenó de Verona i sant Víctor de Braga

GOIGS DELS GLORIOSOS S. ZENON BISBE, Y S. VICTOR, MARTIRS, LA FESTA DELS QUALS SE CELEBRA EN LO DIA 12 DE ABRIL. Any 1878.

Sant Zenó de Verona i sant Víctor de Braga

Puig de mártirs valerosos
la palma habeu conquistat:
Protegiunos ab pietat
Zenon y Victor gloriosos.

Si Braga en Portugla fòu
de Víctor patria dichosa,
del Africa flor hermosa
y gloria vos Zenon sòu;
astres fóreu lluminosos
en temps de gentilitat.

Per disposició divina
Zenon á Italia passáreu,
com apóstol predicáreu
de Jesucrist la doctrina;
de Verona ls' fiels gososos
bisbe os véren consagrat.
...
Verona y Braga regadas
ab vostra sanch, Martirs Sants,
vostras Reliquias amants
buscaren y apressuradas,
y cultos obsequiosos
luego os han tributat.
...

Font: bibliogoigs


Comentaris