Goigs al sant Crist. Antiga parròquia de Sant Cugat del Rec de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS, QUE SE CANTAN AL SANT CHRISTO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT CUGÁT DEL RECH DE BARCELONA.


Puix que nos haveu creáts
ab vostra Omnipotencia.
Daunos temps de penitencia
per plorár nostres pecáts.

Volguereu baixár del Cel
pera pagár nostra pena,
trahentnos de la cadena,
y del poder de Luzbèl;
ab la qual eram lligáts
del pecát de inobediencia.
...
Tingáu Jesus pietát,
y donáu contrició,
als que ab devoció
vos visitan en Sant Cugát;
y que en lo Cel coronáts
gosian de vostra presencia.

Puix per ser purificáts
imploráu vostra clemencia.
Daunos temps de penitencia
per plorár nostres pecáts.

Font: bibliogoigs

Sant Cugat del Rec era una antiga església parroquial de Barcelona, situada primitivament a un extrem del barri de Santa Maria o de la Bòria, al carrer de Calders, a l'antic camí que anava a Sant Cugat del Vallès, raó per la qual era anomenada sovint Sant Cugat del Camí i també Sant Cugat del Forn, per ésser prop d'un antic forn de la ciutat.
L'erigí el 1023 el canonge Guislabert, més tard bisbe de Barcelona. Es reféu al s. XVII amb la intervenció del Consell de Cent i s'engrandí el 1830. Fou cremada durant la Setmana Tràgica i destruïda el 1936; ara al seu lloc hi ha una petita plaça. El 1944 s'inicià la construcció de l'església al carrer de la Princesa. Aquesta parròquia persistí fins al 2001 quan l'arquebisbe en decretà l'abolició integrant-la a la parròquia de Santa Maria del Mar.
(Extret de l'enciclopèdia Catalana i la Wikipedia).


Comentaris