Goigs a sants Cosme i Damià. Fogars de Montclús (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS A LLOANÇA DELS SANTS METGES COSME I DAMIÀ GERMANS I MÀRTIRS VENERATS I COPATRONS DE LA PARRÒQUIA DE FOGARS DEL MONTSENY (BISBAT DE BARCELONA*). Any 1963.
*Actualment és del Bisbat de Terrassa.

Per vostra virtut florida
i el goig que us agermanà:
vetlleu per la nostra vida,
Sant Cosme i Sant Damià.

L'Egea, bressol digne,
fou del vostre naixement.
Practiqueu la ciència insigne
de curar tot sofriment.
Vostra tasca és beneïda,
però Crist us mou la mà.
...
I vetlleu per aquest poble,
del Montseny bell mirador.
Feu que sigui un ramat noble
a l'entorn del seu pastor.
Jesucrist a tots ens crida,
Sants Metges, deu-nos la mà!
...
Aquest poble no us oblida:
volgueu-nos en tot curar.
Vetlleu per la nostra vida,
Sant Cosme i Sant Damià.

Goigs amb lletra de mn. Pere Ribot

Església parroquial de Fogars de Montclús, al peu del Montseny.
Foto: Amadalvarez

El darrer diumenge de setembre té lloc l'aplec a l'església de Sant Cristòfol de Fogars de Montclús. Se celebra una missa, una actuació gegantera, l'arrossada popular a càrrec dels Arrossaires de Fogars i un ball amb música en viu.

Antigament, el dia 26 de setembre se celebrava la Festa Major de Fogars de Montclús, dedicada als sants Cosme i Damià, venerats a la parròquia malgrat que el patró de Fogars és Sant Cristòfol. Degut a la pèrdua de població de la muntanya, la festa es va deixar de fer, fins que l'any 1979 un grup de veïns la va recuperar amb una missa, sardanes i un dinar popular, que esdevingué paella popular, la qual va donar nom a la festa: l'Arrossada Popular.Comentaris