Goigs a sant Corneli i sant Cebrià. Tavertet (Osona, Barcelona).

COBLAS DELS GLORIOSOS MARTYRS SANTS CORNELI Y CIPRIÁ QUE'S VENERAN EN LA SUA SANTA CAPELLA, EN LA PARROQUIA DE TAVERTET, BISBAT DE VICH.

Els màrtirs sant Corneli (Papa) i Cebrià (Bisbe)

Mártyrs Benaventurats,
puig gosan del Soberá:
Siau nostres advocats,
Sants Corneli y Cipriá.

Tinguereu molta advertencia
en creixer en santa vida,
ordenats de la potencia
que totas las cosas guia:
en virtuts tan ben dotats
aquest mon deixau per va.
...
Aquí está la Capella
hont vos venim, suplicar,
tingau bona centinella
y las tempestats guardar:
amparau necessitats,
puig de Deu teniu la ma.

Puix gosau eterna gloria
guiaunos á tots allá:
Teniunos bona custodia
Sants Corneli y Cipriá.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera. Font: bibliogoigs.

Ermita de Sant Corneli a Tavertet
Foto: Tavertet Experience

Aplec a l'ermita de Sant Corneli (1979). Foto: Jordi Gumí i Cardona.

Interior. Foto: Jordi Betran Bouza.


Comentaris