Goigs a sant Josep Oriol

GOIGS A LLAOR DE SANT JOSEP ORIOL. Any 1928.

Sant Josep Oriol

Puix tan alt Déu us col·loca
i tot mal que ens guariu vol.
Protegiu a qui us invoca
o Sant Josep Oriol.

De la terra catalana
bella flor de santedat,
vostra virtut sobirana
al món ha meravellat.
Gloriosa és Barcelona
perquè fou vostre bressol.
...
Al morir ens prometíeu,
fit l'esguard en tants malalts,
que de des del cel seríeu
nostre ajut en tots els mals,
fent-vos la promesa vostra
atent a tot desconsol.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Comentaris