Goigs a sant Eduard, confessor i rei d'Anglaterra

GOIGS EN LLAHOR DE SANT EDUART CONFESSOR REY D'ANGLATERRA; COMPOSTS PER D. JOAN DURAN ESTUDIANT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
MORÍ EN 5 DE JANER DE 1066. FOU CANONITZAT EN 1161. SA FESTA EN 13 DE OCTUBRE*.
*Actualment es celebra el 5 de gener, data de la seva mort.

Per vostres merits constants
gosau del cel la riquesa
sant Eduart en la puresa
feunos á tots triunfants.

La Omnipotencia Divina
castigá ab bárbara guerra
á los pobles d'Anglaterra
per infeels en sa doctrina;
arrepentits imploraren
remey contra mals tan grans.
...
Per lo vostre gran amór
al procsim, y castetát
lo cel vos fou fanqueját
pel Diví Premiador;
ampareu vostres devots
fentlos d'ell participants.


Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris