Goigs a sant Lleïr. Vilanova del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DE SANT LLEY, BISBE DE LLEIDA, COMPATRÓ DE LA PARRÓQUIA DE S. ESTEVE DE VILANOVA DE LA ROCA*, ON ES VENERA. ANYALMENT L'ESGLÉSIA CELEBRA LA SEVA FESTIVITAT EL DIA 27 D'AGOST.
*Actualment s'anomena Vilanova del Vallès.

Sant Lliser, Lleí, Lley o Llleïr, bisbe.

Puix trobem en vos remey
En tota necessitat:
Sigau, oh Bisbe Sant Lley,
De Vilanova advocat.

De França sou natural
Segons comuna opinió,
Sent de virtuts un floró
Vostre cor angelical:
Agradant al etern Rey
Desde la mes tendra edat.
...
Vilanova de La Roca
Vos té per son Compatró,
Logrant vostra protecció
Quan ab viva fe us invoca:
Perço en vostre sant servey
Sempre eix poble s'ha esmerat.
...

Font: Fons Sol-Torres. Universitat de Lleida.

La Parròquia de Sant Esteve de Vilanova del Vallès, coneguda també per Santuari de Santa Quitèria, és molt antiga. Els seus vestigis documentals es remunten al segle X. Foto: Titan Aerofilms.

Interior. Foto: elparatge.com


Comentaris