Goigs a sant Sever. Patró del Col·legi de Beneficiats de Sant Sever de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DEL GLORIÓS MARTRE SANT SEVER BISBE DE BARCELONA PATRÓ I TITULAR DEL INSIGNE COL·LEGI DE BENEFICIATS DEL MATEIX NOM.

El bisbe i màrtir sant Sever. Es celebra el 6 de novembre.

Si en vida usareu tot'hora
per a vos severitat,
sou, Sever, per qui os implora
tot mansuetut i bondat.

En la noble Barcelona
vereu la primera llum
de sa célica corona
nova flor de grat perfum.
Sou poncella i ja os olora
ab tot goig la gran ciutat.
...
Vostre antich Col·legi insigne,
que ab la Seu funciona unit,
del Nom vostre feulo digne,
conservantli l'esperit
del zel sant que os enarbora
en flames de caritat.
...Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Altar de Sant Sever a la Catedral de Barcelona.

Façana barroca de l'església de Sant Sever, al Carrer de Sant Sever, al costat de la Catedral de Barcelona.
Foto: Amadalvarez.

Comentaris