Goigs a l'evangelista sant Lluc

GOIGS EN HONOR DEL GLORIOS EVANGELISTA S. LLUC. SE CELEBRA LO DIA 18 DE OCTUBRE.

Sant Lluc

Per lo Evangeli Sagrat
feunos visita ab frequencia:
Lluch Sant Benaventurat,
Metje sempre de clemencia.

De llinatge Noble, y rich
en Antioquia nasquereu:
tot lo temps, que foreu xich
lletras en ella aprenguereu
entre Idols foreu criat,
donantlos Divina Essencia.
...
Vuytanta y cuatre anys visquereu
servint á Christo lleal,
per fi de aquest Mon hisquereu,
finint ab mort natural:
al Cel quedau Coronàt,
conregnant en sa Eminencia.Comentaris