Goigs a la Mare de Déu de la Bona Guia. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

LLOANCES I GOIGS DE LA MARE DE DÉU DE LA BONA GUIA VENERADA A L'ESGLÉSIA DE SANT JOSEP DE LA RAMBLA DE BARCELONA.


Dir-vos hem els goigs sagrada
excel·lent Verge Maria,
pus sou Vós intitulada
Verge de la Bona Guia.

El primer fonc de gran bé
per tota natura humana
quan Déu Etern trameté
l'àngel Gabriel, a Vós Mare:
dient-vos Ave sagrada
sereu Mare del Messias,
responguéreu, so serventa
Verge de la Bona Guia.
...
A Vós Verge singular
supliquem com fer-se pot,
supliquem vostre Fill car
per quiscun vostre devot;
i també per el món tot
que ens doni tota alegria,
sent-nos sempre intercessora
Verge de la Bona Guia.El convent de Sant Josep de Carmelites Descalços, situat al centre de Barcelona, on actualment hi ha el Mercat de la Boqueria, fundat el 1586 per fra Joan de Jesús Roca i cremat el 1835, tenia una font a l'hort amb aquesta marededéu al damunt. Es creu que aquesta font brollà quan s'hi va trobar la imatge enterrada. Va ser una aigua remeiera que els frares repartien als malalts que hi acudien a cercar-ne.


Comentaris