Goigs a sant Serapi o Serapió d'Alger.

GOIGS DEL GLORIÓS S. SERAPI MARTIR, DE LA REAL Y MILITAR ORDRE DE NTRA. SRA. DE LAS MERCÉS. SA FESTA EN 14 DE NOVEMBRE. MORÍ EN ARGEL EN 1240.

Sant Serapi o Serapió d'Alger, frare mercedari (s. XII-XIII), el segon màrtir de l'Orde de la Mercè i el primer que fou canonitzat.

Puig sou serafí abrazát
ab foch del Divino amor;
inflamáu com á Advocát
Sant Serapi nostre cor.

De Sanch Real engendrát
en Inglaterra nasquéreu,
y ab los Princeps educát
en Casa de Austria cresquéreu
donant de gran santedát
un celestial resplandór.

Vestit de zel en campanya
contra los Moros hisquéreu
per la Espanya, y Alemanya
subdits á sos Reys los fereu:
Assia, Africa han admirat
y la Europa vostre ardor.
...Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Famós quadre de Sant Serapi pintat per Francisco de Zurbarán (1628).


Comentaris