Goigs a sant Ramon Nonat

GOIGS EN LLOANÇA DE SANT RAMON NONAT QUAL FESTA SE CELEBRA EL DIA 31 D'AGOST. Any 1925.

Sant Ramon Nonat

A la terra catalana
es badà a la clara llum
una flor bella i galana
que despedeix gai perfum.
Per divina voluntat
nasquereu per la virtut.
Gloriós sant Ramon Nonat,
vetlleu per nostra salut.

Quan la gent de la Segarra
us veia boi pasturant
l'escullida i gran remada
del vostre pare amant,
per la seva curtedat
us tenia inconegut.
...
Advocat de les parteres,
que us invoquen amb afany,
feu ses hores ben lleugeres
i guardeu-les de tot dany.
Siau per qui us ha invocat,
a tot'hora un bon escut.

Font: bibliogoigs


Comentaris