Goigs a sant Julià. Tarroja de Segarra (Segarra, Lleida).

GOIGS DEL GLORIÓS SANT JULIÀ QUES VENERA EN SA CAPELLA DE LA VILA DE TARROJA, BISBAT DE SOLSONA. Any 1904.

Sant Julià de Burgos o de Conca es celebra el 28 de gener

Tarroja sempre dirá
ab veus eixides del cor:
pregueu vos sant Juliá
per nosaltres al Senyor.

En Burgos noble ciutat
fou lo vostre naixement
de portentos adornat
fou per Deu Omnipotent
puig vostra cara exhalá
molt singular resplandor.
...
Tarroja també algun dia
suspiraba ab desamparo,
la guerra y peste oprimía
á tothom per castich raro;
mes lo remey encontrá
reclamant vostre favor.
...

Font: Fons Sol-Torres. Universitat de Lleida.

Ermita de Sant Julià de Tarroja de Segarra. Foto: Àngela Llop.


Comentaris