Goigs a la Mare de Déu del Bon Pas. Can Rosés de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DE LA MARE DE DÉU DEL BON PAS VENERADA A LA MASIA DE CAN ROSÉS DE LA TRAVESSERA DE GRÀCIA EXTRAMURS DE BARCELONA.


Puix l'infernal temptador
ens té parat mortal llaç:
Verge santa del Bon Pas
deu-nos ajuda i favor.

Mal pas en Adam donà
la naturalesa humana,
quan ell l'ordre sobirana
en el paradís trencà;
però per Vós alcansà
el seu gran Reparador.
...
Eixa Imatge agraciada,
que és preciosa antigalla,
en la Riera d'en Malla
fou d'uns carreters trobada,
i en casa Rosés portada
fóu rebuda amb molt fervor.
...
En malaltia i dolor,
en tot perill i fracàs,
Verge santa del Bon Pas
deu-nos ajuda i favor.Can Rosés de la Travessera de Gràcia ja no hi és. Era una masia basilical que es va ampliar després i a l'obrir el carrer Muntaner va ser enderrocada.

Comentaris