Entrades

Llaors al sant Crist d'Espoia. Vilanova d'Espoia, a la Torre de Claramunt (Anoia, Barcelona)