Goigs a sant Procopi, copatró de La Pobla de Claramunt (Anoia, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIÓS MÁRTIR SANT PROCOPI, PATRÓ DE LA POBLA DE CLARAMUNT. SE CELEBRA LA SUA FESTA Á 8 DE JULIOL.

Sant Procopi, màrtir

Puix que en crestallinas ayguas
Vostre nom es copiat:
Siau mártir Sant Procopi
En esta Pobla advocat.

En Palestina nasquéreu
De un idólatra llinatje;
Y en lo martiri á Deu véreu
Per la vostra gran constancia;
Aquí vos ab fe diguéreu
En mon cor vos ha esmaltat.
...
Las vostras santas reliquias
Que la Pobla poseheix
De altras están circuidas
Que vostra gloria mereix;
Y en lo altar de Christo unidas
Per vos lo mes axaltat.
...
De grans sants y del sant Christo
Estau ben acompanyat:
Siau mártir Sant Procopi
En esta Pobla advocat.


Font: bibliogoigs
Edició d'Antoni Sàbat Aguilera

Façana de l'Església parroquial de Santa Maria
Foto: Pedro Salcedo i Vaz

Capella caminera de Sant Procopi,
també invocat a La Pobla com a protector dels accidents de carretera.

Sou Procopi el preferit
us demanem aire al pit
per lluitar sens defallença
procurant la glòria inmensa
en què us té un poble senzill
en revolt ple de perill.

Foto i més detalls: poblesdecatalunya

Detall de la capelleta a sant Procopi
Foto: Jordi Ferrer

Comentaris