Jesuset. Cançó de Nadal.


Puig la terra amb alegria
veu florir a Jesús nat.
Glòria al vostre Fill, Maria,
Jesuset nostre estimat!

El dimoni a Déu fent guerra
estengué damunt la terra
les tenebres del pecat;
quan a mitja nit sortia
el sol dintre l'establia,
la foscor s'ha dissipat.

Angelets canten la nova,
la justícia a la pau troba
i a Betlem s'han abraçat.
Al mortal que ara es perdia
Déu del cel avui li envia
el seu Fill i sa amistat.

Puix li neguen la posada,
té de prendre per estada
un portal abandonat
que per les bèsties servia;
entre les bèsties naixia
el gran Rei de lo creat!

A la cova el Verb davalla;
fet un Nin, té l'aspra palla
per bressol desabrigat.
Innocent, de fred patia;
qui en palau néixer podia
el més pobre s'és tornat.

Quan somriu sembla una rosa,
en sos ulls luu la formosa
llum d'un Cor enamorat:
que sortós, Verge Maria,
poguer fer-li companyia
estant al vostre costat.

Pels pastors són les primícies
del seu zel, i ses carícies
pel pobret atribolat.
Oh! Que dolça melodia!
—Glòria a Déu, pau i alegria
als de bona voluntat!—.

Per tots neix i a tots ens crida,
per tots donarà la vida
obtenint nostre rescat;
mentre de fer-ho ve el dia
cap al cel des d'ara envia
greus sospirs son Cor sagrat.

Anem, doncs, tots a adorar-lo:
com penyora d'estimar-lo
regalem-li el cor de grat
i en sortir de l'Establia
cantem tots amb alegria
agraïts a sa bondat.


* Lletra: Lluís Mª de Valls, C.O. — Música Ll. Millet.Comentaris