Llaors al sant Crist d'Espoia. Vilanova d'Espoia, a la Torre de Claramunt (Anoia, Barcelona)

LLAHORS AL GLORIÒS SANT CHRIST, QUE 'S VENERA EN LA PARROQUIA DE SANT SALVADOR D'ESPOYA, DEGANAT DE PIERA Y BISBAT DE BARCELONA.


De dolçor eterna joya,
Jesucrist en creu clavat,
Adorém los fills d'Espoya
Vostre cos sacrificat.

¡Qui seguir pogués los passos
D'un Deu-Home que 'ns aymá
Tant y tant y ans va aplegá,
Boy morint, entre sos braços!
Acolliu nostres abraços,
O Jesús enamorat.
...
En lo Cor que la llançada
De Longinos vos obrí,
Corrém tots, Anyell diví,
A probar la font sagrada
D'aygua y sanch que com riuhada
Tot lo mon ha fecondat.


Església de sant Salvador, a Vilanova d'Espoia.
Foto: MuRe
Interior de l'església de Sant Salvador de Vilanova d'Espoia
Foto i més informació: Conèixer Catalunya

Comentaris