Goigs a sant Vicenç. Vall-llobrega (Baix Empordà, Girona)

GOIGS DEL GLORIÓS MÁRTYR SANT VICENS, QUE'S CANTAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE VALL-LLOBREGA. SA FESTA 'L DIA 22 DE JANER.

Sant Vicenç màrtir, copatró del poble de Vall-llobregra

Puix que Deu vos ha premiat
vostra fe y constant valor:
Vicens benaventurat,
siáu el nostre defensor.

De Huesca sou natural,
ciutat noble aragonesa;
la oració es vostra riquesa
per servir á Deu com cal;
en eixa escola ensenyat,
¡com s'inflama 'l vostre cor!
...
Per que fosseu son guardiá
Vall-llobrega va escullirvos;
goigs y penas ve á oferirvos
reverent á vostre altá;
sempre en llurs necessitats
siáuli un pare y protector.
Vicens benaventurat,
siáu el nostre defensor.


Església parroquial de sant Mateu de Vall-llobrega


Comentaris