Cobles a la Mare de Déu del Miracle. Riner (Solsonès, Lleida)

COPLAS NOVAS DE NTRA. SRA. DEL MIRACLE, ADVOCADA CONTRA PESTE, FAM Y GUERRA. Any 1876


De la Verge del Miracle
Cantarém las alabansas;
Puig que Ella sempre n'ha estat
La font de nostra esperansa:
Deslliureunos de la guerra,
Del Miracle Verge Santa.

Invoquem antes de tot
Sa protecció soberana;
Que sens lo auxili del Cel
Cap obra es ben acertada.
Gastadas las coplas vellas,
Be n' hem de dictar unas altras;
Habentse mudat los temps
Se han mudat las circunstancias.
...
Apareixent á dos noys
Ignoscents que aquí guardaban
Los mostrareu una creu
Per salut de cos y de ánima.
A un avís tant amorós,
La gent ab la creu se abrassa,
Sens atacá á ningu mes
Prompte la peste se aplaca.
...Altar del Miracle de Riner
Foto: Panisa
Mare de Déu del Miracle de Riner

Comentaris