Cobles a la Mare de Déu dels Socors. Hostalric (La Selva, Girona)

COBLAS A LA MARE DE DEU BAIX LO TITOL DEL SOCOS, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE LA VILA DE HOSTALRICH.


Puix Hostalrich à tota hora
troba son amparo en Vos:
baix lo titol del Socós
gracias vos donam Senyora.

L'any sis cents vuitanta set
sobre mil, quant Deu irat,
ab Llagosta l' Principat
afligí per son secret,
alsá aquest Poble l' Decret
sent Vos la mediadora.

Apenas hagué votát
fervos Festa ab Professó
en vostra Visitació,
d' esta plaga s' veu librát
tant negra calamitat
fugí, exint tal Aurora.
...
Quant vostre Temple arrasá
lo furor del Enemich
esta Vila de Hostalrich
à sa Iglesia os trasladá;
tutelár vos collocá
en l' Altar en qu' us adora.
...Hostalrich humil se postra
clamant á tota hora á Vos;
Socorreunos Mare nostra
baix lo titol del Socós
.

Mare de Déu dels Socors d'Hostalric. Gràcies a persones devotes del poble, va poder salvar-se en la persecució religiosa del 1936.
És la patrona d'Hostalric i titular de l'església parroquial de Santa Maria.
Són copatrons sant Roc i sant Joan.

Església parroquial d'Hostalric.
Foto: Joan de Lomas

La Mare de Déu dels Socors a l'església parroquial.
Foto: Enfo

Mare de Déu dels Socors en una fornícula sobre la porta de l'església.
Foto: Josep Maria.

Comentaris