Goigs a sant Romà. Sau, a Vilanova de Sau (Osona, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIOS M.ª SANT ROMÁ, PATRÓ, Y TITULAR DE LA IGLESIA, Y PARROQUIA DE SAU, BISBAT DE VICH, ESPECIAL ADVOCAT DELS BALBUCIENTS, Y MAL DE LA LLENGUA. Any 1815.

Sant Romà, màrtir

Puix sou martir exélent,
vos demanam ab bon cor:
Doneu Romá promptament
als quius' invocan favor.

Vostra virtut testifica
de Antioquia la Ciutat,
quant en ella se predica
per vos al Crucificat;
y per ell patir torment
esperau ab gran valor.
...
De Sau esta Població
vos apres per titular,
haont ve la devoció
dels que vos dignau Curar:
llenguas de Plata es present,
queus' tributan per honor.

Devant del Omnipotent,
puix teniu tant gran valor.
Doneu Romá promptament
als quius' invocan favor.


GOIGS EN LLOANÇA DE SANT ROMÀ, MÀRTIR, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA DE SANT ROMÀ DE SAU (BISBAT DE VICH). Any 1936.


Puix és gran vostra valia
prop de Déu Nostre Senyor.
Cap al Cel feu-nos de guia,
Sant Romà, nostre patró.

Descendiu de ric llinatge,
fill de nobles ciutadans,
i heu tingut per bon guiatge
vostres pares cristians.
Creix en vós més cada dia
l'esperit de lluitador.
...
Vetlleu sempre nostra terra,
la parròquia de Sau,
allunyeu-ne fam i guerra,
augmenteu la fe i la pau
Que en la nostra darreria
tinguem vostra intercessió.

Puix a aquell que en vós confia
doneu béns en abundor.
Cap al Cel feu-nos de guia,
Sant Romà, nostre Patró.


Església nova de sant Romà de Sau (1951)
Foto i més informació: La Tribuna del Berguedà

Església vella de Sant Romà de Sau, anegada per l'embassament
Foto: Joan Parera

Foto: Xavi Romero


Comentaris