21 de juliol: sant Daniel.
22 de juliol: santa Magdalena. 23 de juliol: santa Brígida - sant Ezequiel. 24 de juliol: santa Cristina. 25 de juliol: sant Jaume. 26 de juliol: sants Joaquim i Anna. 27 de juliol: sant Cugat - santes Juliana i Semproniana. 28 de juliol: sant Nazari. 29 de juliol: santa Marta - sant Llàtzer. 30 de juliol: sants Abdó i Sennén. 31 de juliol: sant Ignasi de Loiola.

dimarts, 10 de març de 2015

Goigs a la Mare de Déu del Castell de Balsareny. Balsareny (Bages, Barcelona)

Mare de Déu del Castell de Balsareny
GOIG DE LA MARE DE DÉU DEL CASTELL DE BALSARENY. PLA DE BAIGES - BISBAT DE VICH. PROPIETAT DELS SENYORS MARQUESOS D'ALÓS Y DE LLIÓ, BARONS DE BALSARENY. (Any 1890)

Nostra veu ab plaher canta
Vostras glorias ¡oh Maria!
De Balsareny, Vérge santa,
Socorreunos nit y dia.

D'Italia foreu portada
Fins aquest famós castell,
Ahont sou molt venerada
Tant del jove com del vell:
Tots venim á vostras plantas
A cantar ab gran porfia.
...
De Balsareny, Vèrge pura,
Socorreunos y ajudaunos;
En mitj tota desventura
Protegiunos, amparaunos:
D'aquesta vida en lo mar
Siau sempre nostra guia.

Aydau piadosa als Senyors
D'aquest castell propietaris,
No 'ls negueu vostres favors
Deslliuraulos de contraris,
Daulos salut, y amorosa,
Santa mort, quan hora sia.


Capella romànica del Castell de Balsareny
Foto: Llorenç Ll.

Mare de Déu del Castell de Balsareny
Foto: Lola Lucas

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada