Goigs a la Mare de Déu del Remei. Castellvell a Olius (Solsonès, Lleida)

GOIGS DE MARIA SANTÍSSIMA, VENERADA BAIX LO TÍTOL DEL REMEY EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANT MIQUEL DE CASTELLVELL DE SOLSONA.

Mare de Déu del Remei
de Castellvell (Solsonès)
Verge santa la més pura
María del Castellvell:
Dels devots que vos reclaman
á tots mals donau remey.

Gran alegría sentireu
quant vingué sant Gabriel
á portarvos la embaixada
dihentvos de part del Cel,
que vos erau la elegida
per Mare del etern Rey.
...
Ab una ma sobre 'l pit
y en l' altre bras lo Fillet
estau sempre preparada
pera donar dolsa llet
á les mares que no 'n tenen,
si us pregan devotament.

Lo poble de Castellvell
ab Solsona y son veynat
en los seus treballs y penas
acut á Vos confiat.
puig sou en tota dolencia
lo millor medicament.

A la vista de Solsona
María de Castellvell:
Dels devots que vos reclaman
á tots mals donau remey.


Imatge antiga de la Mare de Déu de Castellvell.
Extret del bloc d'Antoni Sàbat Aguilera

Castellvell de Solsona
Foto: Isidre Blanc
Foto i més informació: Conèixer Catalunya
Foto: Jordi Contijoch Boada


Comentaris