Vida Dolorosa. Poema de Divendres Sant de mn. Camil Geis

Processó del Sant Enterrament
Setmana Santa de Girona.
Foto: Diari de Girona

Negra processó
de Setmana Santa:
ressons apagats
de sagrades passes,
carrers abaltits
d'ombres insondables,
aires impregnats
de veus apagades,
prec esmorteït,
colpejar de llances,
pifres esmussats
d'insistents tocades,
ròssec i fresseig
de cadenes llargues.
Ve la processó
de Setmana Santa...
Visió punyent,
ombra del Calvari,
regirada un xic
—el contrast ressalta—:
els botxins, un jorn,
per carrers i places,
seguien Jesús
amb coltells i blasmes,
mentre els escollits
ploraven al marge,
i ara, per contrast,
els addictes passen
entorn de Jesús
per aconhortar-lo
de l'amarg dolor
dels botxins sarcàstics
que, amb punyents coltells,
—burleria i blasme—
vulneren Jesús,
acampats pel marge
de la processó
de Setmana Santa.

.

Comentaris