Goigs al Sant Crist de Piera. Piera (Anoia, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DE LA PRODIGIOSA IMATGE DEL SANT CHRISTO DE LA VILA DE PIÉRA.


Contemplém la hermosura
De la eterna Primavera,
Los devots de la Figura
Del Sant Christo de Piéra.

O Figura Angelicál,
En la Glòria fabricada,
Per un Angel aportada,
Com à pobre al Hospitál:
De tan ditxosa ventura
Gosarém sobre manera.
...
La terra molt seca estava,
Per no haver dos anys plogút,
Lo Poble estava perdút,
Perque lo aliment faltava:
Tant estranya desventura
Del Pecador se modéra.
...
Als Devots de la Sanch Pura,
Gran ventura los espéra,
Visitánt à la Figura
Del Sant Christo de Piera.Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Antiga imatge del Sant Crist de Piera

Comentaris