Goigs a la Mare de Déu de la Pietat. Cardona (Bages, Barcelona)

GOIGS D'ALABANÇA A LA MARE DE DÉU DE LA PIETAT. IMATGE QUE ES VENERA EN LA SEVA CAPELLA DE LA VILA DE CARDONA.


Puix de tots sou venerada
i advocada,
preserveu, pia Patrona,
als fills vostres de Cardona.

Retrato sou Vós d'Aquella
que tan bella
en la glòria està regnant,
i que a tots va il·luminant
com estrella,
tant que anem tots blasonant
ser Vós nostra Protectora
i Senyora.
...
En les aigües submergida,
recollida,
un bou humil es prostrà
i amb rendiment venerà
l'elegida,
Mare de Déu ens deixà
a tots els fills de Cardona
per Patrona.
...
Ja que sou tan poderosa
Reina hermosa:
Preserveu, pia Patrona,
als fills vostres de Cardona.


Ermita de la Mare de Déu de la Pietat, a Cardona.
Foto: Juan212

Interior de l'ermita. Foto: Cardona connection

Comentaris