Stabat Mater. Himne litúrgic en la versió de mn. Camil Geis

Crist i la Mare de Déu dels Dolors
Església parroquial de Salitja

Hi ha la Mare Dolorosa
ran de creu, tota plorosa,
contemplant el Fill sofrent.

La seva ànima endolada,
angoixosa i contristada,
una espasa traspassà.

Oh, que trista i afligida
fou aquella beneïda
Mare del seu Únic Fill.

Oh, com ella compartia
els oprobis que sofria
el seu ínclit Fill morent!

Ah, quin cor no s'aclapara
pel sofrir d'aquesta Mare,
en suplici tan atroç!

Quin mortal no ploraria,
si veiés que ella patia
tant i tant amb el seu Fill!

Per les culpes del seu Poble,
a suplici vil, innoble,
contemplà Jesús sotmès.

El dolç fruit que al món portava
ara veia que expirava,
de tothom abandonat.

Font d'amor, oh, Mare meva,
feu que plori, sense treva,
un dolor tan fort sentint.

Que d'amor diví s'inflami
el cor meu i no desami,
mai per mai, Jesucrist Déu.

Tingui jo l'ànima plena
de l'atuïdora pena
del Fill vostre vulnerat.

Compassiu, feu que amb Vós plori,
amb dolor satisfactori,
mentre visqui en aquest món.

Ran de creu, amb Vós, vulgueu-me
i al plany vostre associeu-me:
és aquest el meu desig.

De les verges, Verge insigne,
sempre amb mi sigueu benigne:
feu que amb Vós pugui plorar.

Que la mort de Crist jo porti
i que el planyi i el conhorti
en els seus cruels turments.

Dels assots de Crist marqueu-me
i, en la creu, embriagueu-me
amb la sang del vostre Fill.

Tingui el vostre amor propici
en el dia del Judici:
que no cremi eternament.

Feu, oh, Crist, que, al darrer dia,
pugui veure'm, per Maria,
amb la palma triomfal.

Quan el cos ja defalleixi,
feu que l'ànima assoleixi
el repòs del Paradís.
Amén.

Altres versions d'aquest himne...

(en llatí)
1. Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius.

2. Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

3. O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti!

4. Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas incliti.

5. Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?

6. Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

7. Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis,
Et flagellis subditum.

8. Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum.

9. Eia Mater, fons amoris
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

10. Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum
Ut sibi complaceam.

11. Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.

12. Tui nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.

13. Fac me tecum, pie, flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.

14. Iuxta crucem tecum stare,
Et me tibi sociare
In planctu desidero.

15. Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara
Fac me tecum plangere.

16. Fac, ut portem Christi mortem
Passionis fac consortem,
Et plagas recolere.

17. Fac me plagis vulnerari,
Fac me cruce inebriari,
Et cruore Filii.

18. Flammis ne urar succensus
Per Te, Virgo, sim defensus
In die iudicii.

19. Christe, cum sit hinc exire,
Da per Matrem me venire
Ad palmam victoriae.

20. Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria. Amen.


.

Comentaris